Stichting Dream4Kids

Stichting Dream4Kids zet zich in voor kinderen (6 – 12 jaar) met een trauma (denk aan het overlijden van een ouder, broer of zusje, een auto-ongeluk, een vechtscheiding, (seksueel) geweld, mishandeling of verwaarlozing). Als kinderen iets heftigs meemaken, komen ze daar niet altijd op eigen kracht overheen. Dan kan behandeling nodig zijn door een professionele hulpverlener. Als onderdeel van het behandeltraject kan zo’n hulpverlener een beroep doen op Dream4Kids om voor het kind een Droomdag aan te vragen. Op een Droomdag komt de mooiste droom van een kind uit. Het kind staat in het middelpunt van de belangstelling en voelt: ik doe er toe, ook ik mag er zijn en deze dag is speciaal voor mij georganiseerd. Dat geeft een kind moed, kracht en energie waar het nog lang op kan teren. Zo’n dag draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind en aan hun vertrouwen in de wereld. Het laat zien, dat de toekomst ook iets moois te bieden heeft. Dream4Kids wil kinderen weer laten geloven in de toekomst, zodat ze voelen en ervaren, dat zij ook belangrijk zijn.

Dream4Kids ontvangt geen subsidie van de overheid en dankt haar bestaansrecht aan donaties en sponsorgelden van particulieren, bedrijven en instellingen.

Contactgegevens

Telefoon: 073-6428890
Email: info@dream4kids.nl
Ga naar de website