Exposities

In PERRON-3 wordt continu geëxposeerd. Schilderijen, maar ook beelden en foto's worden getoond. Tegen de blauwe theaterwand (1e verdieping nieuwbouw), maar ook op de 2e verdieping in de oudbouw en in de BiEB. Deze zijn tijdens openingstijden gratis te bezichtigen. De BiEB verzorgt de exposities in hun vestiging in PERRON-3 zelf.

Periode

Kunstenaar

Locatie

continue Kees Bastiaans trappenhuis 1e etage (oudbouw)
t/m 31 aug Dirk van Veldhoven blauwe wand 1e etage (nieuwbouw)

Informatie over de kunstenaars:

Kees Bastiaans

Het kleurrijke schilderij Brabantse Folklore (1969, afmeting 3.40 x 1.25 m) van het Rosmalense dorpsleven is in 1969 in opdracht van de gemeente gemaakt. Het heeft tot 2013 in school De Kruisstraat gehangen en is daarna door ATO-Scholenkring in bruikleen gegeven aan Heemkundekring Rosmalen.
Te zien zijn: de ponyclub, de zandhazen, de Driekoningen, de zweefmolen van de kermis, speelballen van het zwembad, twee als boerke en boerinneke verklede 'onnozele kinderen', een boerderij, korenschoven, hooibergen en de roodgekleurde zon die over de jeugd van Rosmalen schijnt.


Dirk van Veldhoven

Dirk van Veldhoven is geboren in 1962 en woonachtig in Berlicum. 
Van jongs af aan heeft hij altijd veel getekend en vanaf ongeveer zijn zeventiende is hij begonnen met schilderen. "Ik heb mijn techniek zelf ontwikkeld en nooit een opleiding gevolgd. Stilistisch beweeg ik mij tussen post-impressionisme en (magisch) realisme."

Zijn onderwerpen zijn mensen en landschappen, zowel naar werkelijkheid als gefingeerd. Soms wordt het beeld bedachtzaam in verschillende lagen opgebouwd en soms wordt het met forse penseelstreken snel en rauw op het doek gezet. Elk schilderij vraagt om zijn eigen benadering en vaak ontdekt Dirk tijdens het schilderen wat de zeggingskracht van het werk is. Hij heeft eerder gee╠łxposeerd bij DOCK 5340 in Den Bosch (2x), Gallery Smashing Colors in Goirle en Den Durpsherd in Berlicum.

dirkvanveldhoven.com