Exposities

In PERRON-3 wordt continu geëxposeerd. Schilderijen, maar ook beelden en foto's worden getoond. Tegen de blauwe theaterwand (1e verdieping nieuwbouw), maar ook op de 2e verdieping in de oudbouw en in de BiEB. Deze zijn tijdens openingstijden gratis te bezichtigen. De BiEB verzorgt de exposities in hun vestiging in PERRON-3 zelf.

Periode

Kunstenaar

Locatie

continue Kees Bastiaans trappenhuis 1e etage (oudbouw)
t/m 1 mei

Gitta Lathouwers, Annemieke van Mil en Petrie van Bracht

blauwe wand 1e etage (nieuwbouw)

Informatie over de kunstenaars:

Kees Bastiaans

Het kleurrijke schilderij Brabantse Folklore (1969, afmeting 3.40 x 1.25 m) van het Rosmalense dorpsleven is in 1969 in opdracht van de gemeente gemaakt. Het heeft tot 2013 in school De Kruisstraat gehangen en is daarna door ATO-Scholenkring in bruikleen gegeven aan Heemkundekring Rosmalen.
Te zien zijn: de ponyclub, de zandhazen, de Driekoningen, de zweefmolen van de kermis, speelballen van het zwembad, twee als boerke en boerinneke verklede 'onnozele kinderen', een boerderij, korenschoven, hooibergen en de roodgekleurde zon die over de jeugd van Rosmalen schijnt.


Gitta Lathouwers, Annemieke van Mil en Petrie van Bracht