GGD Jeugdgezondheidszorg en Consultatiebureau

De GGD Jeugdgezondheidszorg kijkt graag met je mee naar de ontwikkeling van jouw kind. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten en andere professionals zetten zich in voor àlle kinderen tot 19 jaar. 

Ieder kind in beeld
Ze zien je kind tijdens vaste contactmomenten op het consultatiebureau. Dat doen ze tot je kind 12 jaar is. Samen met jou bespreken zij de groei en de ontwikkeling van je kind en beantwoorden al je vragen over gezondheid, opvoeding en gedrag. Als je kind ouder is dan 12 jaar, dan vinden de contactmomenten op school plaats.

Als blijkt dat er zorgen zijn, ook dan bekijkt GGD Jeugdgezondheidszorg samen met jou hoe er tot een oplossing gekomen kan worden. Zo nodig wordt je kind doorverwezen naar bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk. Dat gebeurt altijd in overleg met jou.

GGD Jeugdgezondheidszorg doet méér
Ook bieden zij voor je kind vaccinaties aan tegen de meest voorkomende infectieziekten, zoals difterie, tetanus, mazelen en polio. En ze adviseren ouders, kinderen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen bij hun vragen en problemen over opvoeding, gezondheid en ontwikkeling.

Spreekuur:
Dinsdag van 12.30 -13.00 uur

Contactgegevens:
Telefoon: 0900-4636443 (werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur)
Stel uw vraag
Ga naar de website

Tags