Heemkundekring Rosmalen


Heemkundekring Rosmalen is opgericht in 1989 en houdt zich bezig met onderzoek naar de eigen leefomgeving van Rosmalen. De kring stelt zich ten doel om belangstelling te wekken en kennis te bevorderen inzake alle aspecten die tot het begrip heemkunde behoren zoals onder andere de geschiedenis, het volksleven, het landschap en het milieu. Daartoe behoort ook het bewaren en/of beschermen van heemkundig belangrijke goederen, zaken en voorwerpen (foto's, bidprentjes, schilderijen, boeken, documenten en andere oudheidkundige gegevens).
 
Activiteiten
Regelmatig worden interessante lezingen, excursies, wandelingen en tentoonstellingen georganiseerd. Via de eigen website, het periodiek "Rosmalla" en de Nieuwsbrief worden deze activiteiten bekend gemaakt. Leden van de heemkundekring ontvangen de "Rosmalla" en de nieuwsbrief gratis en kunnen de lezingen en andere activiteiten tegen speciaal ledentarief bijwonen.
 
Werkgroepen
Vrijwilligers verrichten de archiefwerkzaamheden in de verschillende werkgroepen, zoals daar zijn:
archiefgroep bidprentjes, het kaartenarchief, boeken en tijdschriften, voorwerpen, foto's, papieren archief, krantenknipsels, redaktie Rosmalla enzovoorts.
 
Heemhuis bezoeken
De heemkundekring Rosmalen is gevestigd op Hoff van Hollantlaan 1R (ingang B). Er is een Heemkamer op de eerste etage en in het souterrain van PERRON-3 zijn de meeste archiefstukken opgeslagen. Geïnteresseerden kunnen op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur binnenlopen in de Heemkamer op de eerste etage via ingang B. Het souterrain is bereikbaar via de zijkant van het gebouw, rechts van ingang B (trap af naar beneden).
 
Contactgegevens:
Telefoon: 073-5221832
Stuur een e-mail
Ga naar de website

Tags

[]