Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen vergadert minimaal drie maal per jaar en is verantwoordelijk voor het toezicht op de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen alsmede de afzonderlijke horecagelegenheid in PERRON-3. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een directeur. Deze exploiteert de Stichting en de horeca gelegenheid op basis van het vigerende business plan.

Het business plan is in belangrijke mate gebaseerd op de langdurige relatie met de Gemeente ’s-Hertogenbosch en de vaste gebruikers. Op basis van dit plan is een meerjarenbegroting opgesteld. Jaarlijks wordt een meer gedetailleerde begroting van kosten en opbrengsten opgesteld en wordt het effect op de meerjarenbegroting worden beoordeeld. De begroting wordt opgesteld door de directeur en beoordeeld c.q. goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarlijkse begroting zal worden gebruikt om in december van enig jaar subsidie bij de gemeente aan te vragen ten behoeve van de Stichting.
 
Per kwartaal stelt de directeur een rapportage op met de gerealiseerde resultaten (balans en exploitatierekening) alsmede een inhoudelijke toelichting. Daarbij verstrekt deze een analyse van de gerealiseerde kwartaalcijfers ten opzichte van de begroting alsmede informatie over de ontwikkelingen in de volgende kwartalen. De Raad van Toezicht neemt kennis van deze kwartaalrapportages en bespreekt deze uitvoerig met de directeur.
 
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. In januari worden de cijfers van het voorgaande jaar afgesloten en wordt het jaarverslag inclusief exploitatierekening opgemaakt voor 31 maart. Het financieel verslag met inhoudelijke toelichting wordt door een externe accountant gecontroleerd en dient als verantwoording naar het bestuur en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld conform Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Willem-Peter Kriek, Ben van Herpen en Herman van Dinther.