Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PERRON-3 doet al jaren haar best om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Je hoort er steeds vaker over; MVO, duurzaam ondernemen, ‘social return’.. maar wat betekent het nou precies? Kortgezegd houd je bij je bedrijfsvoering en activiteiten zoveel mogelijk rekening met de impact op je omgeving. En bij ‘omgeving’ staan drie 3 M’s staan centraal: Maatschappij, Mens en Milieu.

Maatschappij

PERRON-3 is bij uitstek een plek die midden in de samenleving staat. We hebben letterlijk een aantal maatschappelijke instanties onder ons dak (burgerzaken, politie, GGD, de bibliotheek). Daarnaast hebben inwoners van Rosmalen hier bijvoorbeeld muziek- of dansles en heeft de plaatselijke fanfare hier haar thuishonk. Om de ‘Social return’ (hip Engels voor iets teruggeven aan de maatschappij) vorm te geven, ondersteunen we door het jaar heen ook diverse evenementen.

Een paar voorbeelden:
Multiculturele dag
Een dag tegen racisme door uitwisseling van culturen en samenzijn, georganiseerd door Stichting Ana en Farent. Er is een middagprogramma samengesteld met muziek, dans, en een interactieve workshop. PERRON-3 heeft het festival gefaciliteerd met de locatie en organisatie.

SamenLoop voor Hoop - Rosmalen
SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette waarmee geld opgehaald wordt voor kankeronderzoek. In de aanloop naar het evenement in Rosmalen hebben we vergaderruimte ter beschikking gesteld voor bijeenkomsten van het bestuur en de vrijwilligers.

Vicki Brown
Het Vicki Brownhuis organiseert jaarlijks ‘koffiebreaks’: een moment om samen even stil te staan bij kanker en de impact daarvan op mensen en hun omgeving. Al een aantal jaren op rij is de koffiebreak in PERRON-3 en bieden we alle gasten koffie, thee en iets lekkers aan. Gasten kunnen een vrijwillige bijdrage geven voor het goede doel.
Het jaar 2022 was een jubileumjaar voor het Vicki Brownhuis. PERRON-3 heeft geholpen in de zichtbaarheid en bekendheid van de organisatie door kosteloos een dia te vertonen op onze tv-schermen.

Mens

We zorgen bij PERRON-3 goed voor onze medewerkers, én voor onze bezoekers. Dit is natuurlijk niet meer dan logisch. Daarnaast geven we mensen die het nodig hebben graag een steuntje in de rug. We ondersteunen regelmatig re-integratie projecten door iemand (tijdelijk) werk te bieden of helpen mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, aan een passende baan.

Milieu

We doen ons best om het milieu zo min mogelijk te belasten. Ons dak ligt bijvoorbeeld vol met zonnepanelen waarmee we in een jaar rond 60.000 KwH aan groene stroom opwekken. Dat is ongeveer het energiegebruik van 15 gezinnen (van 4 personen) in een jaar. Mooi meegenomen! We doen verder aan ‘duurzame vervanging’ en gebruiken zo min mogelijk plastic: geen plastic rietjes of bekertjes bijvoorbeeld. Ook werken we veelal met lokale producten en leveranciers. Op deze manier proberen we niet alleen jouw dag een beetje mooier te maken, maar ook onze omgeving.